Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Natisni  Pošlji prijatelju

Negova - Bela vas med prleškimi griči

Borut Pust

»Ako iz staroslavnega Ptuja potuješ v Radgono…, ozri se še na levo in zavzet boš obstal pred krasno naravno sliko, kakršne na tem potovanju še nisi videl in je tudi ne boš ... glej, to je Negova ...


»Ako iz staroslavnega Ptuja potuješ v Radgono…, ozri se še na levo in zavzet boš obstal pred krasno naravno sliko, kakršne na tem potovanju še nisi videl in je tudi ne boš. V primerni daljavi zagledaš na prijaznem griču, obrobljenem z zelenimi hostami, veličasten grad z lično cerkvijo in par snežno belih hiš, obdanih z visokimi drevesi; glej, to je Negova, ki se s ponosom ozira po dolinicah, ki jo skoraj z vseh strani obdajajo,« je leta 1892 v negovsko cerkveno kroniko zapisal kronist in domačin Matej Slekovec. V Slo­ve­ni­ji je dva­najst kra­jev, kjer so se ohra­ni­li sred­nje­veš­ki sra­mo­til­ni kam­ni, imeno­va­ni pran­ger­ji. Eden se je ohra­nil tudi v Ne­go­vi, va­si­ci, ki le­ži na severoza­hod­nem robu Pr­le­ki­je sre­di na­miš­lje­ne­ga tri­kot­ni­ka med Le­nar­tom v Slovenskih go­ri­cah, Ra­den­ci in Gor­njo Rad­go­no. Trta, ki je po­se­ja­na po Sloven­skih go­ri­cah, daje groz­de, iz ka­te­rih Pr­le­ki zna­jo iz­ti­sni­ti iz­vrst­no vin­sko kap­lji­co, zna­no po vsem sve­tu. A oko­li­ca Ne­go­ve ni zna­na le po na­sa­dih trte, tem­več tudi po idi­lič­nem Ne­gov­skem je­ze­ru, ki do­ber ki­lo­me­ter pod vas­jo pri­vab­lja obiskovalce in ri­bi­če.


Več lahko preberete v številki 102.Komentiraj članek
Naslov članka:
Država:
Vaš komentar ali vprašanje:
Elektronski naslov:
Naročilo starih številkSeznam objavljenih člankov

Seznam člankov, ki so bili v preteklih letih objavljeni v reviji Svet in ljudje, si lahko ogledate na seznamu objavljenih člankov.Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing