Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Natisni  Pošlji prijatelju

Po Keltski poti, od Šentilja do Zgornje Velke po gričih Slovenskih goric

Silvij Morojna

Kelt­ska pot se zač­ne v sta­rem delu Šen­ti­lja pri cerk­vi sv. Ilja. Iz Šen­ti­lja nas ka­ži­po­ti vo­di­jo sko­zi gozd, kjer v sen­ci dre­ves na No­vi­nah kma­lu na­le­ti­mo na os­tan­ke kelt­ske na­sel­bi­ne.


Stopam po poti, ki me pelje naprej. Tudi za Kelte, ki so živeli tod, je bil gozd svetišče. V gozdovih so opravljali obrede čaščenja dreves, v katerih so videli skrivnostno prisotnost bogov. Kelt­ska pot se zač­ne v sta­rem delu Šen­ti­lja pri cerk­vi sv. Ilja. Iz Šen­ti­lja nas ka­ži­po­ti vo­di­jo sko­zi gozd, kjer v sen­ci dre­ves na No­vi­nah kma­lu na­le­ti­mo na os­tan­ke kelt­ske na­sel­bi­ne – gra­dišče in go­mi­le. Ste­za pe­lje sko­zi gozd, ki ga doma­či­ni ime­nu­je­jo Bold. Pot se vije po str­mem gre­be­nu, ki je z dr­žav­no mejo »razde­ljen« na dva dela. Za raz­li­ko od bliž­nje­ga Šen­ti­lja in pro­me­ta se nam tu, le nekaj mi­nut hoje od as­falt­ne ce­ste, po­nu­ja košček neo­kr­nje­ne na­ra­ve. V zad­njih le­tih so ljud­je iz Šen­ti­lja in oko­li­ce na Kelt­ski poti za­ču­ti­li moč­ne ener­get­ske cen­tre. Energet­ska me­sta so oz­na­či­li s pa­li­ca­mi, po­mem­bnej­ša pa, po kelt­skem izroči­lu, s kro­gom šti­riind­vaj­se­tih kam­nov.


Več lahko preberete v številki 103.Komentiraj članek
Naslov članka:
Država:
Vaš komentar ali vprašanje:
Elektronski naslov:
Naročilo starih številkSeznam objavljenih člankov

Seznam člankov, ki so bili v preteklih letih objavljeni v reviji Svet in ljudje, si lahko ogledate na seznamu objavljenih člankov.Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing