Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Natisni  Pošlji prijatelju

Koroško klatenje

Silvij Morojna

Ena iz­med »na novo odkritih« po­kra­jin na obrob­ju je bila zame Ko­roš­ka. Poseben svet je ta Koroška, samorasel in naseljen s samotnimi kmetijami na sončnih pobočjih visokogorskega sveta.


Ena iz­med »na novo odkritih« po­kra­jin na obrob­ju je bila zame Ko­roš­ka. Poseben svet je ta Koroška, samorasel in naseljen s samotnimi kmetijami na sončnih pobočjih visokogorskega sveta. Ljudje so prijazni, toplih oči, kot bi jih trdo življenje zmehčalo, da je še njihova govorica milozvočno pojoča. Med vožnjo ob Dra­vi sko­zi Gortino nad Muto se ozi­ra­mo gor pro­ti go­ram in si po­je­mo pe­smi­co: »Siva pot, vodi me, na Koroš­ko, tja pod Urš­ljo, vodi me, siva pot …« ter raz­miš­ljam, kam naj jo mahne­mo naj­prej in kje bomo zve­čer spa­li. Ker je vre­men­ska na­po­ved lepa, bomo ver­jet­no kar zu­naj, nek­je med go­ra­mi. Temu se ni mo­go­če izog­ni­ti v šir­šem štirikotniku Ko­roš­ke na slo­ven­ski stra­ni, ki ga za­me­ju­je­jo Ra­du­ha, Ol­še­va, Peca, Uršlja gora in Smre­ko­vec na jugu. Ugo­tav­ljam, da tod še ved­no ži­vi­jo go­sto­ljub­ni ljud­je, ko nam poz­no popoldne novi znan­ci po­stre­že­jo z os­ve­žil­nim do­ma­čim so­kom, di­še­čim rže­nim kruhom iz kru­šne pe­či ter iz­vrst­ni­mi su­hi­mi sa­la­ma­mi, su­še­ni­mi v kašči.


Več lahko preberete v številki 107.Komentiraj članek
Naslov članka:
Država:
Vaš komentar ali vprašanje:
Elektronski naslov:
Naročilo starih številkSeznam objavljenih člankov

Seznam člankov, ki so bili v preteklih letih objavljeni v reviji Svet in ljudje, si lahko ogledate na seznamu objavljenih člankov.Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing