Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Savinjska regijaV deželi muzejev - Muzej Velenje
O muzeju Muzej Velenje domuje v Velenjskem gradu, ki je znan kot eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov. Velenjski grad se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1270, današnjo podobo pa je dobil v 16. stoletju, ko so ga tedanji lastniki popolnoma prenovili in napol trdnjavsko zasnovan grad spremenili v renesančno rezidenco.

Velenjski grad

Skrivnosti v dolini reke Gračnice
Bratje sv. Bruna, bolj znani kot kartuzijani, so za svoje bivanje vedno poiskali odmaknjene kraje, ki so jim zagotavljali mir in tišino za premišljevanje in molitev. Kozjanski Jurklošter je še vedno bolj tih in odmaknjen kraj. Semkaj vodi ozka, marsikje s skalnato steno obdana cesta, speljana po dolini reke Gračnice. Veliko skrivnostnega lahko povedo tukaj: zaupajo vam eno najlepših ljubezenskih zgodb na Slovenskem in vas seznanijo z nekdanjim …

S kolesom ali peš po Logarski dolini
V tej, ledeniško preoblikovani dolini na Solčavskem, lahko izbirate med številnimi možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa. Obdana z vrhovi v osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp, predstavlja odlično izhodišče za pohodništvo, planinarjenje in plezanje.

V naročju zimskega dne na Mrzlici
Mrz­li­ca, gora ozi­ro­ma hrib, leži na meji med Spod­njo Savinjsko do­li­no in Za­sav­jem. Po­leg raz­ko­šne­ga in šir­ne­ga raz­gle­da na vse stra­ni slovi tudi po bo­ga­tem rast­lins­tvu in ži­vals­tvu ter neo­kr­nje­ni na­ra­vi.

Med smrekovimi gozdovi po Mozirskih planinah
Golška pla­no­ta se s str­mi­mi po­boč­ji, kot mo­go­čen gor­ski čok, dvi­gu­je nad vsto­pom v Zgor­njo Sa­vinj­sko do­li­no in je ne­ma­lo­krat de­lež­na radovednih po­gle­dov obiskovalcev iz do­li­ne.

Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing