Svet in ljudje Odkrivaj. Občuti. Uživaj.

Slovar

SI - EN

EN - SI
Cela beseda   

Več jezikov

Zasavska regijaV naročju zimskega dne na Mrzlici
Mrz­li­ca, gora ozi­ro­ma hrib, leži na meji med Spod­njo Savinjsko do­li­no in Za­sav­jem. Po­leg raz­ko­šne­ga in šir­ne­ga raz­gle­da na vse stra­ni slovi tudi po bo­ga­tem rast­lins­tvu in ži­vals­tvu ter neo­kr­nje­ni na­ra­vi.

Didakta d.o.o., Revija Svet in Ljudje, Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, tel. (04) 53 20 200, e-pošta: info@svetinljudje.si. Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani Spletomat, orodje za spletni marketing